Image
Top
Navigation
Sign Language Media ordlista för mobiler i BSL, ÖGS, LIS, STS & LSF

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
portfolio
Filter by Categories

Realtid Sekvens

Detta är en redigeringsteknik för att klippa ihop långa tagningar. Ett långsam bryt är ett bra sätt att bromsa takten i en film. Det ger en tittare möjlighet att utforska ett tagning mer noggrant och kan användas för att ge en känsla av lugn.