Image
Top
Navigation
Sign Language Media ordlista för mobiler i BSL, ÖGS, LIS, STS & LSF

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
portfolio
Filter by Categories

Bakgrundsljud

När man filmar skådepelarnas dialog, spelas ytterligare ljud in separat för att understödja handlingen, t.ex. ett glas som placeras på ett bord, dörrar som stängs, radion, musik och prat. Detta ljud spelas upp med minskad volym jämfört med huvuddialogen. Naturljud kan också spelas in, t.ex. strandljud och fågelsång. Dessa ljud, kallade ‘atmos’ hjälper till att skapa en atmosfär och spelas in 30 sekunder åt gången.